Logistiek vastgoed

https://oreon-properties.be/wp-content/uploads/2023/05/uw-specialist-in-1.jpg

Logistiek vastgoed voor uw onderneming

Ondernemingen die sterk berusten op logistieke stromen kunnen niet zonder aangepast logistiek vastgoed. Dit bedrijfsvastgoed kan zowel de vorm aannemen van een opslagruimte, een crossdocking magazijn, een distributiemagazijn of een combinatie van beide. Vaak is een magazijn of loods de eerste keuze, maar ook een ruime bedrijfsgrond met een beperkt magazijn erop, kan een optie zijn voor goederen die buiten kunnen opgeslagen worden. Waar u ook naar op zoek bent in uw logistiek vastgoed, uw vastgoedmakelaar Oreon Properties kan u helpen het meest passende bedrijfspand of de meest geschikte bouwgrond te vinden. Bel ons voor meer informatie op het nummer +32 (0)14 23 48 23.

Type logistiek vastgoed

Bij de zoektocht naar adequaat logistiek vastgoed is de bedrijfstak van groot belang. Voor een ondernemer in de voedselindustrie zal het bedrijfsvastgoed immers vaak moeten beschikken over isolatie en koelkamers, terwijl een onderneming die actief is in de chemische sector bijvoorbeeld nood heeft aan silo’s waar producten aangevuld en afgenomen kunnen worden om verscheept te worden. Opkomend bedrijfsvastgoed zijn de grote opslag- en distributiecentra voor e-commercebedrijven, die meestal een erg grote oppervlakte nodig hebben en een uitgebreide infrastructuur vergen. Logistiek vastgoed dekt dus een hele waaier aan mogelijkheden.

Locatie van uw logistiek vastgoed

De meest cruciale factor aan logistiek vastgoed blijft natuurlijk de locatie. Logistieke magazijnen bevinden zich idealiter in de nabijheid van havens en aan op- en afritten van autosnelwegen.

Daarnaast zijn er ook nog de distributiemagazijnen aan de rand van de stad: een relatief nieuw concept waar men goederen bundelt om de last mile efficiënter te kunnen afleggen.

Transportmiddelen

Hou bij het kiezen van de geschikte locatie ook altijd de transportmodi in gedachten. Zullen de goederen met de vrachtwagen, per trein of per boot arriveren? Of worden deze transportmiddelen gecombineerd? Voor vrachtwagens is het namelijk van belang dat de chauffeur uw logistiek vastgoed gemakkelijk en met een minimum aan manoeuvres kan vinden, bereiken en verlaten.

Logistiek vastgoed met aangepaste los- en laadkades

Tot slot zijn de los- en laadkades van logistiek vastgoed vaak doorslaggevend. Hoeveel los- en laadkades moeten er voorzien worden voor een optimaal rendement tijdens de piekuren? Is de toegangszone gemakkelijk bereikbaar? Wordt er een wachtzone voorzien? Wordt er genoeg afstand tussen de kaaien verschaft? Zijn de los- en laadkades hoog genoeg om ongevallen met grote vrachtwagens te vermijden? Uw vastgoedmakelaar Oreon Properties weet waarmee u dient rekening te houden en informeert u over de risico’s en de voordelen. Uw logistiek vastgoed is dus in goede handen!

Op zoek naar logistiek vastgoed?