Kmo-unit

https://oreon-properties.be/wp-content/uploads/2023/05/uw-specialist-in-1.jpg

Ondernemen en investeren in een kmo-unit

Ieder jaar zien tientallen duizenden startende ondernemingen het levenslicht. Dit bloeiende ondernemersklimaat zorgt voor werkgelegenheid, economische groei en een gezonde conjunctuur. Hoewel veel beginnende bedrijven in onze huidige, online gerichte maatschappij geen nood meer hebben aan een fysieke werkplek, is dit nog steeds eerder een uitzondering dan de regel. Voor kmo’s die wél een fysieke werkplek nodig hebben maar waarvoor een heel kantoorgebouw of magazijn geen noodzaak is, is de kmo-unit de perfecte oplossing.

Een bedrijfsunit huren als ondernemer

Kmo-units bestaan uit kleinere bedrijfspanden die samen gegroepeerd zijn in een park. De afmetingen en voorzieningen kunnen per park zeer uiteenlopend zijn, maar de meeste units worden gekenmerkt door mede-eigendom, waardoor gemeenschappelijke onkosten en faciliteiten gedeeld kunnen worden. Vaak heerst er een sterk gevoel van gemeenschap tussen de verschillende ondernemers, waarbij de bedrijven elkaar kunnen versterken en zelfs business kunnen genereren. Dit soort bedrijfspand biedt dus heel wat voordelen voor een beginnende ondernemer en maakt optimaal gebruik van de beschikbare ruimte.

Als investering

Ook als investering is een kmo-unit bijzonder interessant. Kleinere gebouwen die op hun eigen perceel staan of beschikken over ruimte voor buitenopslag zijn moeilijk te vinden. Toch is er behoorlijk wat vraag naar, ook naar units met een beperkte oppervlakte.

Zowel een aparte bedrijfsunit kopen als een volledige structuur verwerven om de units apart te verhuren behoren tot de mogelijkheden.

Om te investeren in vastgoed dient u de juiste afwegingen te maken. Het rendement hangt nauw samen met de locatie van het vastgoed, het type huurder, de verhuurbaarheid, de staat van het gebouw. Verder dient u ook rekening te houden met ‘verborgen’ kosten zoals kosten ten gevolge van leegstand, en mogelijke verzekeringen die u als eigenaar dient aan te gaan.

Laat u bij een investering in vastgoed dan ook goed informeren over de rendementsopbouw. Is die realistisch en brengt die alle kosten in rekening? Houdt die rekening met een cashflowanalyse voor nodige investeringen? En sluit het rendement aan bij uw rendementsverwachtingen?

Voor advies kan u altijd bij Oreon Properties terecht.

Waarmee houdt u best rekening?

Wie een kmo-unit wil kopen, houdt echter best wel rekening met enkele belangrijke aspecten. Bij het aankopen van een volledige nieuwbouw kmo-unit valt het kostenplaatje bijvoorbeeld meestal hoger uit dan enkel de constructiekosten. Ook dienen zowel de investeerder als de eindgebruiker de beheerskosten en de gemeenschappelijke kosten indachtig te houden. Specifiek naar investeerders toe hebben de uiteindelijk bedrijfsactiviteiten die er in de kmo-unit zullen plaatsvinden een weerslag op het rendement: voor opslag van goederen of voor productie bestaan er bijvoorbeeld verschillende regelingen wat betreft het al dan niet kunnen aanrekenen van de BTW.

Oreon adviseert in het huren of kopen van een kmo-unit

Wilt u een bedrijfsunit huren om uw onderneming de plaats te geven die ze verdient, of een kopen als doordachte investering?

Dan kan u met al uw vragen en voor persoonlijke begeleiding terecht bij Oreon Properties. Wij bieden advies op maat, leggen alle aandachtspunten op tafel en maken de volledige berekening voor u op wanneer u interesse hebt in een bepaald pand of bedrijfsvastgoed.

Op zoek naar een kmo-unit?