Jozef de Blockstraat 62A, 2830 Willebroek

Willebroek magazijn met kantoren op een terrein van +/- 9.000m²

Te koop
Industrieel
€ 3.175.000
8432m²

EIGENDOM
Het betreft de oude gebouwen van FTS NV (Flanders Technical Supply).
Totaal perceel van 8.432m² bestaande uit meerdere perceelnummers.
Kadastraak omschreven: Willebroek 5e afdeling sectie A nrs:
– A342x2 en A342n2: perceel van 7.747m² voorzien van magazijn, kantoren en appartement
  Magazijn (BJ1995) van 1.588m² voorzien van 3 rolbruggen en 3 gelijkvloerse poorten en vrije hoogte van 7,5-8m.
  Magazijnencluster
  Kantoren en keuken
  Het eigendom heeft een grondaandeel op perceel A342n2. De 2 bovenliggende appartementen (gelegen aan de straatzijde) op dit perceel    maken geen deel uit van het eigendom
– Huisnummer 64+op een perceel van 510m² (kadastraal gekend als A342/S/2)
– Huisnummer 62 (BJ 1947) woning op perceel 175m²

Bouwvoorschriften:
 ZONE VOOR INDUSTRIE – BEBOUWING TOEGESTAAN
Bestemming:
bestemd voor milieubelastende industrie en overige bedrijvigheid. 
bestemd voor bedrijfsgebouwen (bv. burelen, atelier, loodsen) van 
gevestigde bedrijven, hierin kan maximaal één bedrijfswoning voorzien 
worden met een max. volume van 1000 m³.
De zone voor industrie-bebouwing toegestaan mag volledig bebouwd 
worden, maar er moet worden voldaan aan de gabarietregel.
De niet bebouwde delen van deze zone kunnen volledig verhard worden 
in waterdoorlatende materialen, tenzij dit om technische- of 
milieuhygiënische redenen niet aangewezen is. 
De twee bestaande woningen kunnen blijven bestaan voor zolang het 
gebouw waarin deze zijn ondergebracht blijft bestaan. Van zodra dit 
bouwvolume gesloopt wordt is het niet langer toegestaan woningen 
behalve de bedrijfswoning te realiseren op deze site.

Gebouwen / overdekte constructies:
Bedrijfsgebouw:
Hoogte der gebouwen:
 Nokhoogte: max. 10 m
 Kroonlijsthoogte: max. 10 m

Dakvorm:
Plat dak.
Inplanting:
Binnen de aangeduide zonering.

Materialen:
De kleuren en materialen moeten harmonisch aansluiten en zijn 
uitgevoerd in materialen die kunnen geïntegreerd worden in de 
omgeving. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in 
materiaalkeuze te bestaan. Alle contrasterende kleuren die visueel 
storend zijn in de bestaande omgeving en/of landschap zijn verboden. 

Uitbreiding:
Het groen is verplicht te realiseren het eerstvolgende plantseizoen na 
het verlenen van de omgevingsvergunning, of na het indienen van een 
regularisatieaanvraag.
Instandhoudingswerken aan de bestaande vergunde gebouwen kunnen 
aanvaard worden zonder dat hiervoor de realisatie van de buffer 
gebeurd is. Na de aanplant dient men eveneens in te staan voor het 
onderhoud en de instandhouding van de buffer

Interesse of meer informatie nodig?
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanspreking (verplicht)
Privacy (verplicht)
Delen

Interesse of meer informatie nodig?