PFAS/PFOS-vermeldingen op bodemattesten. Hebben ze gevolgen voor de overdracht?

25 juni 2022

Door Anne Meulemans 15/06/2022

Sinds juni 2021 is OVAM van start gegaan met het in kaart brengen en inventariseren van risicosites, dit naar aanleiding van de PFAS-problematiek. Waar nodig werden bodemattesten aangevuld met PFAS/PFOS-vermeldingen. Maar hebben deze vermeldingen gevolgen voor de overdracht en wat houden deze concreet in?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 PFOS/PFAS-vermeldingen:

1. Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret maatregel vind je op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling

  • opgenomen indien er in de gemeente (waarin het goed gelegen is) risicosites voor verontreiniging gekend zijn
  • informatieve waarde: zegt niets over de nabijheid van een risicosite en de koper zal zelf nog moeten nagaan of het goed in een gebied ligt waarvoor no regret-maatregelen gelden
  • geen verdere verplichtingen 
  • een overdracht kan plaatsvinden mits naleving van de regels uit het Bodemdecreet

2. Deze grond is opgenomen in de inventaris risicosites PFAS-vervuiling. Meer informatie over deze inventaris vind je op https://ovam.be/welke-gegevens-staan-op-het-bodemattest/pfas

  • informatieve waarde: het perceel is een risicosite voor PFAS-verontreiniging
  • nog geen bodemonderzoek? Dan gelden de no regret-maatregelen
  • wel een bodemonderzoek? Dit zal vermeld staan op het bodemattest, samen met bijhorende conclusies

Deze PFAS/PFOS-vermeldingen maken deel uit van het bodemattest en dienen dus ook opgenomen te worden in de verkoopovereenkomst. Verder hebben deze vermeldingen geen gevolgen voor modeldocumenten met betrekking tot verkoop. Bij een overdracht blijven de regels uit het Bodemdecreet gelden:

  • geen risicogrond: de bodemattestverplichtingen moeten worden nageleefd
  • wel een risicogrond: naast de bodemattestverplichtingen moet er ook een oriënterend bodemonderzoek plaatsvinden

Bron: CIB (14/06/2022)

Delen