EPC verplicht voor grote niet-residentiële gebouwen vanaf 1 januari 2023

24 augustus 2022

Door Anne Meulemans 24/08/2022

Vanaf 1 januari 2023 breidt de EPC-informatieplicht opnieuw uit en moeten ook grote niet-residentiële gebouwen bij overdracht (verkoop, opstal, erfpacht,…) en verhuur beschikken over een EPC NR. Dit vernieuwd EPC zal naast een energiescore en een energielabel ook energetische aanbevelingen bevatten. Wordt er voor de verkoop/verhuur publiciteit gemaakt? Dan moet het EPC vanaf de eerste publicitaire bekendmaking beschikbaar zijn. De opmaak van dit type EPC zal moeten gebeuren door een energiedeskundige type D en is 5 jaar geldig.

Hoe maakt men het onderscheid tussen ‘kleine niet-residentiële gebouwen’ en ‘grote niet-residentiële gebouwen’?

Artikel 1.1.1, 60°/1 Energiebesluit definieert een ‘kleine niet-residentiële eenheid’ als volgt:

“gebouweenheid met een niet-residentiële hoofdbestemming met een bruikbare vloeroppervlakte die niet groter dan 500 m2 is en waarbij het aaneengesloten geheel van niet-residentiële gebouweenheden binnen hetzelfde gebouw waarvan de gebouweenheid deel uitmaakt, een bruikbare vloeroppervlakte heeft die niet groter dan 1000 m2 is en geen niet-residentiële eenheid bevat die groter dan 500 m2 is”

Los van een transactie (verkoop, verhuur,…) wordt er ook een algemene verplichting ingevoerd. Alle grote niet-residentiële gebouwen zullen op een bepaald tijdstip moeten beschikken over een EPC NR, dit afhankelijk van de oppervlakte:

  • Bruikbare vloeroppervlakte groter of gelijk aan 1 000m²? Dan moet een EPC NR vanaf 01/01/2025 voortdurend voorhanden zijn;
  • Bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 1 000m²? Dan geldt de algemene verplichting pas vanaf 01/01/2026.

Eigenaars van een klein niet-residentieel gebouw zullen vanaf 01/01/2023 de keuze hebben tussen de opmaak van een EPC kNR of een EPC NR. Bij de keuze voor een EPC kNR geldt voor wie een klein niet-residentieel gebouw verkoopt of verhuurt de verplichting om een EPC te hebben, dit uiterlijk op het moment van de transactie. 

Volgende niet-residentiële gebouwen zijn altijd vrijgesteld van de opmaak van een EPC:

  • Zij die deel uitmaken van een gebouw waar al een EPC ‘bouw’ beschikbaar is;
  • Alleenstaande niet-residentiële gebouwen met een oppervlakte kleiner dan 50m²;
  • Industriële gebouwen (fabriekshallen, stelplaatsen,…);
  • Gebouwen dienstbaar voor een landbouwbedrijf (stallen, serres,…).

Bron: CIB (23/08/2022)

Delen

Hulp nodig bij de overdracht van uw eigendom?