De vastgoedmarkt post-COVID

30 september 2022

Door Anne Meulemans 30/09/2022

De recente COVID-19 pandemie heeft een forse impact gehad op de meeste deelsegmenten van de vastgoedmarkt. Terwijl het winkelvastgoed en kantoren heel wat tegenslag ondervonden, boomde de logistieke en industriële vastgoedmarkt mede dankzij de versnelling in e-commerce. 

Zo ondervonden vele bedrijven een druk om meer bufferstocks aan te houden in verschillende magazijnen dichtbij de consument. Dit om toeleveringsproblemen van producten zoals we die vorig jaar zagen te voorkomen. Daarnaast brachten vele bedrijven hun productie naar Europa omdat deze niet meer gegarandeerd kon worden in andere werelddelen. Dit resulteerde in een snel stijgende vraag naar opslagplaatsen en logistieke magazijnen. Het leegstandspercentage van industrieel vastgoed daalde daarom ook drastisch de voorbije maanden.

De kantorenmarkt kreeg harde klappen tijdens de coronapandemie. De lockdown en het verplicht telewerken zorgden ervoor dat heel wat kantoren de voorbije jaren nauwelijks gebruikt werden. Daarnaast daalde het aantal transacties op de kantorenmarkt tijdens de pandemie aanzienlijk. Bedrijven waren niet zeker of hun werknemers naar kantoor zouden terugkeren, waardoor er weinig beslissingen genomen werden wat betreft kantoorhuisvesting. 

Echter zijn er de voorbije maanden opnieuw verschuivingen zichtbaar van werknemers die graag willen terugkeren naar kantoor. Dit dankzij de nood aan het onderhouden van sociaal contact en de toenemende mate van virtuele vermoeidheid. Het kantoor van de toekomst zal wel een nieuwe invulling moeten krijgen, waar het kantoor een leuke plaats wordt voor medewerkers om elkaar te ontmoeten, te brainstormen,… Misschien is dit post-corona tijdperk wel hét moment om uw kantoor te heroriënteren of om een verhuis te overwegen. 

Niet alleen de coronacrisis, maar ook de recente energiecrisis zal een grote impact hebben op de vastgoedmarkt. Gelet op de loonindexatie (in België) en de stijgende energieprijzen ondervinden bedrijven enorme moeilijkheden om het hoofd boven water te houden. Het vermogen om te concurreren wordt hierdoor aangetast. In de industriële vastgoedmarkt zien we dat bedrijven in bepaalde sectoren zelfs hun productielijnen stilleggen. Daarnaast kiezen sommige bedrijven ervoor hun kantoren één of meerdere dagen per week te sluiten om zo de energiekosten te drukken. 

Delen

Op zoek naar een bedrijfsruimte die bij u past?