3,3 ha industrieterrein aan het Ferraris bos verkocht

1 augustus 2023

Oreon Properties bemiddelde in opdracht van ING succesvol de verkoop van ruim 3.3 ha in de Industriezone Terbekehof in Wilrijk. Ongeveer een derde van dit industrieterrein beschikte over een waardevolle boomopstand die deel uitmaakte van het zogenaamde Ferraris bos.

(Lees verder onder de foto)

Na een verkooptraject van ruim twee jaar werden de terreinen uiteindelijk verkocht aan enerzijds de Stad Antwerpen/AG Vespa en anderzijds POM Antwerpen.

Stad Antwerpen/AG Vespa verwerft ca. 2,2 ha en zal het aanwezige bosgedeelte herwaarderen en het verworven industrieterrein ontwikkelen als een groene corridor met bijkomend een ruime waterbuffering in functie van een optimale waterhuishouding in de Industriezone Terbekehof.

POM Antwerpen verwerft ca. 1,1 ha industrieterrein en zal deze op termijn een nieuwe bedrijfseconomische invulling geven.

Delen